เทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ เกม แกดเจ็ต รถยนตร์ไฟฟ้า – อยากเขียนอะไรก็เขียน

Pisit Kongnarong

แค่ชอบเขียนเรื่องที่อยากเขียนไปเรื่อยจึงตัดสินใจนั่งทำเว็บไซต์นี้ "ppknr.com" ขึ้นมาเล่น ๆ